You are here

Белорусский язык

Кантрольная работа па беларускай мове +  

up
Проголосовали 103 пользователя.

Данная контрольная давалась в 3 классе интегрированного обучения и воспитания с ТО по теме: "Гукі і літары. Сказы"

Варыянт 1

  • Устаўце патрэбную галосную літару:

Кват..ра, гарб..з, пав..к, вобл..ка, веч..р.

  • Устаўце патрэбную зычную літару:

ко..ка, шкарлу..кі, ры..ка, ла..кі, яга..кі.

  • Устаўце пытальныя словы ( куды, хто, як):

…  плыве воблака па небе?

…  ты дапамагаеш дома бацькам?

…  пасадзіў гэты лес?

  • Устаўце знак прыпынку ў канцы сказа ( ! ? ):

Добрай раніцы

Якія ты чытаў казкі

  • Вызначыце ў сказах дзейнік і выказнік:

Чайкі лётаюць над люстраной вадой.

Прыказкі +  

up
Проголосовали 197 пользователей.

Беларускія прыказкі ў алфавітным парадку.

Апорныя таблiцы па тэме "Слова" +  

up
Проголосовали 207 пользователей.

Апорныя таблiцы па тэме "Правапiс" +  

up
Проголосовали 204 пользователя.

Апорныя таблiцы па тэме "Гукi i лiтары" +  

up
Проголосовали 206 пользователей.

Апорныя таблiцы па тэме "Слова" +  

up
Проголосовали 197 пользователей.

Апорныя таблiцы па тэме "Тэкст" +  

up
Проголосовали 177 пользователей.

Апорныя таблiцы па тэме "Часцiны мовы" +  

up
Проголосовали 197 пользователей.

Апорныя таблiцы па тэме "Сказ" +  

up
Проголосовали 209 пользователей.

Очень красочные таблицы

Тэма: Канчаткі прыметнікаў у множным ліку. 4 класс +  

up
Проголосовал 191 пользователь.

Мэты:

1) Фарміраваць веды аб правапісе канчаткаў прыметнікаў множнага ліку.

2) Развіваць уменне дапасоўваць прыметнікі да назоўнікаў у патрэбным родзе, ліку і склоне.

3) Актывізаваць слоўнікавы запас пры падборы прыметнікаў у словазлучэннях.

Абсталяванне:

1. Карткі:

Канчаткі прыметнікаў у множным ліку

Н.          якія?                -ія, -ыя

Р.           якіх?                -іх, -ых

Д.          якім?                -ім, -ым

В.           якія?                -ія, -ыя

якіх?                - іх, -ых

Т.           якімі?               -імі, -ымі

М          аб якіх?             -іх,  -ых

Ход уроку:

Арг. Момант:

Сядайце, калі-ласка. Які ў вас сёння настрой? 

Добры.

Давайце зробім яго вельмі добрым. Для гэтага трэба ўважліва слухаць і працаваць на уроку, каб не было часу, для сумавання. Давайце пачнем. Спачатку давайце праверым, як вы выканалі дамашняе заданне і ўспомнім мінулы матэрыял.

2. Праверка дам. Задання: 

(Практыкаванне 196)

Вам трэба было паставіць прыметнікі ў патрэбным склоне, абазначыць іх род і склон. Давайце успомнім, якія канчаткі маюць прыметнікі мужчынскага і ніякага роду ў Т.скл. 

-ым, -ім  

Жаночага роду ў Т скл.

 -ой, -ай, -яй        або –аю, -яю, -ою

Мужчынскага і ніякага роду ў М.скл.

 -ым, -ім  

Жаночага роду ў М скл.

 -ой, -ай, -яй      

Новая тэма:

работа са слоўнікавым матэрыялам (Старонка 121)

- Сёння мы будзем знаёміцца з канчаікамі прыметнікаў у множным ліку. Склонавыя пытанні прыметнікаў у множным ліку не такія, як у адзіночным. Звярніце на гэта ўвагу. Прачытайце, выдзяляючы канчаткі прыметнікаў….

Праглядзіце яшчэ раз і скажыце, ці змяняюцца па родах прыметнікі ў множным ліку?

Не.

- Паглядзіце на практыкаванне, на карткі і раскажыце, як змяняюцца канчаткі прыметнікаў па склонах у множным ліку….

Хвілінка чыстапісання:

- Усе запомнілі, тады адгарніце сшыткі. Запішыце 16 лютага, класная работа. 

Правядзем хвілінку чыстапісання….

Фарміраванне уменняў і навыкаў:

(Старонка 122 практыкаванне 211) 

Прачытайце. (Настаўнік праводзіць слоўнікавую работу: статак, пастка) Што дазволіла першабытным людзям менш залежыць ад прыроды?

Жывёлагадоўля.

Страницы

Vulnerability Scanner