Об авторе

Страна, город:
Беларусь
Баллы: 13,598

* Скачивание материалов доступно только зарегистрированным пользователям.

You are here

Тэма: Канчаткі прыметнікаў у множным ліку. 4 класс

up
Проголосовали 228 пользователей.

Мэты:

1) Фарміраваць веды аб правапісе канчаткаў прыметнікаў множнага ліку.

2) Развіваць уменне дапасоўваць прыметнікі да назоўнікаў у патрэбным родзе, ліку і склоне.

3) Актывізаваць слоўнікавы запас пры падборы прыметнікаў у словазлучэннях.

Абсталяванне:

1. Карткі:

Канчаткі прыметнікаў у множным ліку

Н.          якія?                -ія, -ыя

Р.           якіх?                -іх, -ых

Д.          якім?                -ім, -ым

В.           якія?                -ія, -ыя

якіх?                - іх, -ых

Т.           якімі?               -імі, -ымі

М          аб якіх?             -іх,  -ых

Ход уроку:

Арг. Момант:

Сядайце, калі-ласка. Які ў вас сёння настрой? 

Добры.

Давайце зробім яго вельмі добрым. Для гэтага трэба ўважліва слухаць і працаваць на уроку, каб не было часу, для сумавання. Давайце пачнем. Спачатку давайце праверым, як вы выканалі дамашняе заданне і ўспомнім мінулы матэрыял.

2. Праверка дам. Задання: 

(Практыкаванне 196)

Вам трэба было паставіць прыметнікі ў патрэбным склоне, абазначыць іх род і склон. Давайце успомнім, якія канчаткі маюць прыметнікі мужчынскага і ніякага роду ў Т.скл. 

-ым, -ім  

Жаночага роду ў Т скл.

 -ой, -ай, -яй        або –аю, -яю, -ою

Мужчынскага і ніякага роду ў М.скл.

 -ым, -ім  

Жаночага роду ў М скл.

 -ой, -ай, -яй      

Новая тэма:

работа са слоўнікавым матэрыялам (Старонка 121)

- Сёння мы будзем знаёміцца з канчаікамі прыметнікаў у множным ліку. Склонавыя пытанні прыметнікаў у множным ліку не такія, як у адзіночным. Звярніце на гэта ўвагу. Прачытайце, выдзяляючы канчаткі прыметнікаў….

Праглядзіце яшчэ раз і скажыце, ці змяняюцца па родах прыметнікі ў множным ліку?

Не.

- Паглядзіце на практыкаванне, на карткі і раскажыце, як змяняюцца канчаткі прыметнікаў па склонах у множным ліку….

Хвілінка чыстапісання:

- Усе запомнілі, тады адгарніце сшыткі. Запішыце 16 лютага, класная работа. 

Правядзем хвілінку чыстапісання….

Фарміраванне уменняў і навыкаў:

(Старонка 122 практыкаванне 211) 

Прачытайце. (Настаўнік праводзіць слоўнікавую работу: статак, пастка) Што дазволіла першабытным людзям менш залежыць ад прыроды?

Жывёлагадоўля.

Выпішыце прыметнікі разам з назоўнікамі, да якіх яны адносяцца. Абазначце канчаткі прыметнікаў і вызначце іх склон. Працуем разам, па чарзе. Уважліва слухайце адзін аднаго.  (Першае словазлучэнне разбірае настаўнік як узор)

Гімнастыка для вачэй.

Замацаванне:

(Практыкаванне 212)

- Наступнае практыкаванне выконваем самастойна. Пастаўце назоўнікі сяброўка, сваяк, дзень, дрэва ў вінавальным склоне множнага ліку. Далучыце да іх прыметнікі дарагі, блізкі, марозны, сухі ў патрэбным ліку і склоне. Атрыманыя словазлучэнні дапішыце да наступных дзеясловаў. Вызначце канчаткі прыметнікаў. (Прыклад: віншую дараг[ую] сяброўку)

(Практыкаванне 215) 

- Складзіце словазлучэнні са слоў правага слупка, дапішыце іх у патрэбным склоне да слоў левага слупка. Абазначце канчаткі прыметнікаў і іх склон. Выконваем самастойна. 

Падвядзенне вынікаў:

- Хто скажа, з чым мы знаёміліся на уроку?…

- Назавіце канчаткі прыметнікаў у множным ліку….

- Адгарніце дзённікі. Запішыце дамашняе заданне старонка 124 практыкаванне 214. Вам трэба будзе спісаць практыкаванне, вызначыць склон назоўнікаў і прыметнікаў, абазначыць канчаткі.