Об авторе

Страна, город:
Беларусь
Баллы: 13,593

* Скачивание материалов доступно только зарегистрированным пользователям.

You are here

Канспект уроку па прадмету «Мая радзiма Беларусь» Тэма: "Першыя друкаваныя кнігі".

up
Проголосовали 202 пользователя.

Мэты: 

Пазнаёмiць  вучняу з беларускімі першадрукарамі.

Развiваць вусную звязную мову пры складанні расказа аб жыцці Ф. Скарыны.

Васпiтваць пачуццё гордасці за знаямітых зямлякоў.  

Абсталяванне: Карткі з тэстам:

Беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар ...

Першай друкаванай кнігай Ф. Скарыны стала ...

Колькі кніг надрукаваў Скарына у Празе?

Хто першы надрукаваў кнігу на тэрыторыі сучаснай Беларусі?

Ход уроку

Арганiзацыйны момант:

- Добрай раніцы. Сядайце. Давайце адразу прачнемся і пачнем працаваць.

Праверка дамашняга задання: 

Адкажыце, якi самы старажытны летапiс мы ведаем цяпер?

Аповесць мінулых гадоў.

На чым i як пiсалiся кнiгi?

На скуры.

Якiя гарады былi цэнтрам перапiскi кнiг?

Полацк, Ноўгарад.

Хто такi Кiрыла Тураускi?

Ён пісаў кнігі і малітвы.

Падрыхтоука да вывучэння новага матерыялу:

Мы ўжо ведаем, што кнігі пачалі пісаць вельмі даўно. Але спачаку іх перапісвалі. А як вы думаеце, можна вырабіць шмат кніг, калі кожную тэба было шмат дзён перапісваць?

Не.

Нельга.

Так, таму кніг было мала і яны вельмі дорага каштавалі. А чаму зараз кніг вельмі многа? 

Іх друкуюць.

Так. Сярод усходніх славян першадрукаром стаў Францыск Скарына. Паслухайце ўважліва, я прачытаю вам аб ім.

Вывучэнне новага матерыялу: 

Настаўнік чытае матэрыял з падручніку. (Старонка 31 – 36) Слоунiкавая праца: друкарня, усе людзі,багатыя і бедныя, павінны быць роўныыя перад законам.  Адкажыце, калі-ласка, хто быў першым беларускім першадрукаром?

Францыск Скарына.

Фiзхвiлiнка: 

- Устаньце, скiньце з сябе стомленнасць. Пакажыце, як друкуюцца кнiгi.

Замацаванне матэрыялу:

Зарас яшчэ раз праглядзiце тэкст на старонках 31 - 36 самастойна. Разглядзiце малюнкі. Хто такі Ф. Скарына?

Першы беларускі друкар.

У якім горадзе ён надрукаваў сваю першую кнігу?

У Празе.

Што гэта была за кніга?… Колькі кніг надрукаваў Ф. Скарына у Празе?… Зачытайце словы Ф. Скарыны, у якіх гаворыцца, што нельга забывацца аб Радзіме…. Складзіце расказ аб дзейнасці Ф. Скарыны... Хто быў прадаўжальнікам справы Ф. Скарыны?… Дзе была выдана першая на тэрыторыі Беларусі друкаваная кніга? 

У Нясвіжы.

Сiстэматызацыя вывучанага: 

- А зараз выканаем заданне на картках. 

Падвядзенне вынiкау:

Аб чым мы сёння даведалiся?

Аб друкаванні кніг.

Што вам найбольш запомнiлася?… Цi было вам цiкава на уроку?… Хто думае што працавау добра, падымiце руку… Хто думае што павiнен прыкласцi больш намаганняу для добрага вынiку?… Дамашняе заданне на сераду 23 лютага запiшыце ў дзённiках старонка 31 - 36 чытаць, адказваць на пытаннi. Якасная ацэнка дзейнасцi вучняў.